GEMEENTE & OVERHEID

Gemeente en overheden staan voor de lastige opgave om voorop te lopen en goed om te gaan met gemeenschapsgeld.

Door slim te ontwerpen kun je de kosten laag houden. Hergebruik van materiaal en zoveel mogelijk toepassen van duurzame materialen geven groene oplossingen. Duidelijke kostenverantwoording vooraf en duidelijke communicatie voorkomen budgetoverschrijdingen.