PUBLIEKE RUIMTE

De eisen die gesteld worden aan objecten in de openbare ruimte zijn hoog. Naast weerstand tegen beschadiging en vernieling spelen ook weersomstandigheden een rol.

Dit vraagt om toepassing van speciale technieken en materialen. Een ander aspect is veiligheid; bijvoorbeeld polycarbonaat, antisplinterfolie op glas en het voorkomen van verwondingen bij stoten zijn allemaal zaken waar vooraf over wordt nagedacht.